Nakayo

Opis projektu


Firma Nakayo Telecommunications zdecydowała się na dystrybucję popularnych w Japonii telefonów wykorzystujących technologię VoIP i opierających się na systemie Android na rynek europejski. Produkt zaopatrzony był w starszą wersję Android 3.0, która odstawała rynkowo od urządzeń nowszych generacji. Z uwagi na ograniczony budżet Firma Nakayo zwróciła się z projektem rewitalizacji graficznej interfejsu użytkownika oraz optymalizację funkcji systemu.

Cele i przebieg projektu


Cele
• Poprawienie nawigacji, oraz odświeżenie interfejsu.
• Usprawnienie użyteczności i funkcjonalności.
• Adaptacja na rynek europejski.
• Umożliwienie korzystania z rozwiązania zarówno w trybie online, jak i offline.

Przebieg projektu
W ramach współpracy zajęliśmy się się zaprojektowaniem, oprogramowaniem i wdrożeniem nowej grafiki oraz pracami programistycznymi. Wdrożenie poprzedzała przeprowadzona analiza przedwdrożeniowa oraz wymiana danych z serwisem technicznym firmy Nakayo w Japonii.

Zakres prac


 

 

• Produkcja nowej szaty graficznej.
• Oprogramowanie i wdrożenie nowej wersji aplikacji.
• Zaprojektowanie kreacji graficznych aplikacji.
• Wdrożenie autorskiego rozwiązania umożliwiającego synchronizację danych zgromadzonych w pamięci urządzenia z danymi na serwerze.
• Optymalizacja opcji i user experience interfejsu użytkownika.

Chcę zrobić podobny projekt
    Adam Dziedzic
    Chief Executive Officer
    tel. +48 22 89 00 100
    sales@tcsoftware.pl