Zarządzanie projektami IT


Zarzadzanie projektami z sektora IT & Telecom stanowi ważny obszar naszej działalności. Oferta obejmuje zarówno całościowe zarządzanie projektami od planowania do jej finalnego wdrożenia, jak również prowadzenie jednej lub kilku ich faz w projekcie.


Naszym celem jest taki sposób zarządzania realizacją projektu, aby zapewnić jego ukończenie w założonym budżecie, czasie oraz dostarczyć produkt odpowiedniej jakości, czyli taki, który będzie odpowiadał potrzebom zarówno klienta, jak i użytkowników. 
Nasi Project Managerowie posiadają wieloletnie doświadczenie w zwinnych metodykach wytwarzania oprogramowania Agile software development ich stosowanie podczas projektu daje gwarancję sprawnej i szybkiej realizacji bez nadmiernych opóźnień. Agile to podejście do zarządzania projektami, które wymaga utrzymywania stałych relacji z klientem oraz jego kontroli nad etapami realizacji czego rezultatem jest produkt zgodny z oczekiwaniami i potrzebami.

 

Korzyści z usługi


 

• Optymalizacja kosztów
• Optymalizacja ryzyka
• Podniesienie jakości produktu finalnego
• Terminowe ukończenie prac wdrożeniowych
• Zminimalizowanie utrudnień w funkcjonowaniu firmy w trakcie wdrożenia

Elementy usługi


 

• Definiowanie założeń (w tym technicznych), zakresu i celów projektu.
• Budowa organizacji projektu.
• Planowanie projektu (definiowanie zadań, ustalanie ich kolejności,
budowa harmonogramu, planowanie zasobów, kosztów).
• Kierowanie realizacją projektu zgodnie z zatwierdzonymi planami.
• Zarządzanie ryzykiem i zmianą oraz jakością w projekcie.
• Zarządzanie wytwarzaniem produktów w projekcie.
• Zapewnienie sprawnej komunikacji w projekcie oraz raportowania o postępach do kierownictwa firmy/działu.
• Zapewnienie realizacji projektu w zadanym czasie i budżecie

ROZPOCZNIJ Z NAMI PROJEKT
    Adam Dziedzic
    Chief Executive Officer
    tel. +48 22 89 00 100
    sales@tcsoftware.pl