Testowanie aplikacji


Rozdzielenie funkcji projektowania i testowania jest kluczem do zapewnienia wysokiego standardu jakości oprogramowania.
Dlatego też TC Software zdecydował się wyodrębnić tę usługę.

ZALETY USŁUGI


  • Oszczędność – Rezygnacja z testów oprogramowania pozornie pozwala na oszczędności w projekcie. Testy często wykonują końcowi użytkownicy na ostatnim etapie projektu. Formalnie firma nie ponosi dodatkowych kosztów, w rzeczywistości pracownicy zamiast wykonywać swoje zadania poświęcają ten czas na testy.
  • Bezpieczeństwo – powierzenie testów zewnętrznej firmie specjalistycznej zawsze pozwala wychwycić błędy, których niewykrycie w odpowiednim czasie może spowodować poważne szkody biznesowe i prawne.

MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA TESTÓW


W trakcie programowania – Wdrożenie automatycznych testów jednostkowych pozwala w dowolnej chwili zweryfikować czy logika biznesowa zawarta w tworzonym systemie działa prawidłowo.
Po zakończeniu kolejnych etapów produkcji – Oferujemy testy funkcjonalne polegające na wykonaniu scenariusza jako użytkownik systemu czynności, które maja doprowadzić do zakładanego efektu. Takie testy mogą przeprowadzić nasi konsultanci bądź możemy zaprogramować zestaw testów, które będą testowały scenariusz automatycznie – będzie go można użyć dowolną ilość razy w dogodnym dla siebie terminie.
Po zakończeniu programowania – Etap przygotowań do wdrożenia. Wykonujemy kompleksowe testy systemu, które potwierdzają jego kompletność, bezpieczeństwo i gotowość do wdrożenia.
Po wdrożeniu systemu – Każdy system z czasem wymaga rozbudowy, dodania nowych funkcjonalności czy wsparcia dla nowych usług. Po wykonaniu dodatkowych prac programistycznych wykonujemy testy regresyjne, które zweryfikują czy wprowadzone zmiany nie będą miały niekorzystnego wpływu na prawidłowe funkcjonowanie działającego już systemu.

RODZAJE STOSOWANYCH TESTÓW


Testy funkcjonalne – Dla całego systemu. Jeżeli przygotowaliśmy te testy w trakcie prac programistycznych bez dodatkowych nakładów otrzymujemy informacje czy system działa zgodnie z naszym oczekiwaniami.
Testy integracyjne – Podczas nich badamy czy nowy system prawidłowo komunikuje się z innymi systemami, z którymi powinien wymieniać dane.
Testy wydajnościowe – Pomogą zweryfikować czy zakładane parametry środowiska produkcyjnego będą wystarczające do wydajnej i niezawodnej pracy systemu. Pokażemy też jakimi rezerwami dysponuje firma i wskażemy kiedy będą konieczne kolejne inwestycje.
Testy szybkości – To kluczowa właściwość systemu dla klientów. Weryfikujemy czy szybkość ładowania stron i interfejsów umożliwia komfortową pracę. Na podstawie wyników uzyskujemy informację o odczuwalnej szybkości systemu na tle konkurencji . Możemy również zasugerować co zrobić aby było jeszcze szybciej.
Testy bezpieczeństwa – Nasi specjaliści zajmujący się bezpieczeństwem wykonują analizę i testy środowiska produkcyjnego oraz systemu w celu potwierdzenia bezpieczeństwa danych oraz procesów realizowanych w systemie. W przypadku wykrycia zagrożeń przedstawia ich poziom istotności oraz rekomendacje dotycząca metody ich usunięcia.
Testy A/B – Gdy system działa niezawodnie zgodnie z naszym oczekiwaniami możemy zaoszczędzony czas poświecić na jego dalsze doskonalenie. Wdrożenie A/B testów zweryfikuje, która wersja interfejsu lub strony jest bardziej efektywna pod względem zakładanych celów.

STOSOWANE NARZĘDZIA


• Selenium
• PHPUnit
• Selena
• QF-Test
• Vienna
• TestLink
• Microsoft Test Manger (MTM)
• QADirecto

TESTUJ Z NAMI SWOJĄ APLIKACJĘ
    Adam Dziedzic
    Chief Executive Officer
    tel. +48 22 89 00 100
    sales@tcsoftware.pl