LancerHub.com

Opis projektu


Projekt obejmował budowę zaawansowanej platformy społecznościowej umożliwiającej, publikowanie oraz realizację zleceń z branży IT i pokrewnych, Wraz z całą paletą wbudowanych aplikacji w chmurze. Prace miały obejmowały fazę analiz, programowania, wdrożenia i testów.

Cele i przebieg projektu


Cele

 • Całkowite przejęcie wykonania projektu od klienta.
 • Dostarczenie kompletnego serwisu na czas i wolnego od błędów.
 • Uruchomienie portalu w przestrzeni publicznej.

Przebieg

W grudniu 2012r. skompletowaliśmy zespół projektowy i rozpoczęliśmy pierwsze etapy projektowania. W lutym 2013r. przedstawiliśmy klientowi specyfikację funkcjonalną i techniczną projektu. Po jej akceptacji rozpoczęły się praca programistyczne.

W grudniu 2013r. projekt przeszedł wszystkie testy i został oddany do akceptacji Klienta.

Zakres prac


 

 

 • analiza potrzeb klienta i danych rynkowych
 • przygotowanie dokumentacji technicznej
 • utworzenie od podstaw projektu i architektury rozległego serwisu SaaS
 • wykonanie wszystkich prac programistycznych, graficznych i wdrożeniowych
 • podłączenie usług płatności online
 • wykonanie wszystkich testów
 • optymalizacja contentu i user experience
 • wykonanie materiałów promocyjnych

Moduły systemu


 

 

 • zaawansowana wyszukiwarka
 • profil  użytkownika
 • platforma ogłoszeniowo-aukcyjna
 • moduł zarządzania projektami
 • moduł HR i obiegu dokumentów
 • moduł komunikacji i pracy grupowej
 • moduł automatycznego raportowania
 • harmonogramowanie zleceń
 • automatyczny moduł rozliczeń
 • wielowymiarowe raporty biznesowe

Chcę zrobić podobny projekt
  Adam Dziedzic
  Chief Executive Officer
  tel. +48 22 89 00 100
  sales@tcsoftware.pl