Aplikacje dedykowane


TC Software specjalizuje się w tworzeniu aplikacji dedykowanych opierających się głównie o  nowoczesne rozwiązania internetowe.

Mamy świadomość, że każda firma jest inna, podobnie jak jej potrzeby. Projektując i tworząc aplikacje na zamówienie, mamy możliwość uwzględnić indywidualność każdej organizacji. Wdrażając aplikacje dedykowane, dostarczamy zawsze rozwiązania unikalne i dostosowane do potrzeb Klienta oraz wszystkich użytkowników końcowych.

Zalety aplikacji dedykowanych


 • Elastyczność – dobrze przemyślana i zaprojektowana struktura aplikacji dedykowanych pozwala na jej łatwe dostosowanie do zmieniających się potrzeb klienta.
 • Efektywność – każdy projekt jest szczegółowo analizowany i projektowany pod kątem doboru najlepszych rozwiązań funkcjonalnych i wydajnościowych.
 • Personalizacja i dopasowanie interfejsu – wygląd, nawigacja i inne rozwiązania zastosowane w panelu aplikacji dobrane są z myślą o przyszłych użytkownikach.
  Za każdym razem staramy się zagwarantować jak najwyższą wygodę i intuicyjność interfejsu, jednocześnie dostosowując się do bieżących trendów.
 • Celowość i użyteczność – Nigdy nie stosujemy szablonów. Wszystkie aplikacje projektowane są od podstaw pod kątem określonej funkcjonalności, rozwiązującej dany problem.
 • Skalowalność – możliwość używania tej samej aplikacji podczas rozwoju organizacji. Następstwem skalowalności jest oszczędność.
 • Kompatybilność – każde rozwiązanie powinno być w pełni zintegrowane z innymi technologiami informatycznymi zastanymi w firmie (bazy danych, sieci).

Proces tworzenia aplikacji


 • Analiza projektu – Pierwszy i być może najważniejszy etap przy projektowaniu aplikacji dedykowanych. To właśnie tutaj powinna zapaść decyzja o celu i opłacalności całego przedsięwzięcia. Prawidłowe zdefiniowanie potrzeb klienta, zebranie kompletnych funkcjonalności aplikacji decyduje o jakości i sukcesie całego projektu. Etap ten obfituje w liczne spotkania, dyskusje i analizy funkcjonowania poszczególnych działów firmy.
 • Projekt funkcjonalny systemu – Uzyskane podczas poprzedniego etapu dane, są teraz analizowane przez zespół wdrożeniowy i zostają umieszczone w tzw. Specyfikacji Funkcjonalnej. Powstały dokument jest szczegółowo konsultowany z klientem. Zebrany w ten sposób „funkcjonalny opis aplikacji” jest podstawą realizacji technicznej przez programistów.
 • Projekt UX – Etap optymalizacji i analizy. Tutaj rozważa się wszystkie ewentualne akcje oraz optymalizuje się wszystkie warianty w celu lepszego odbioru wśród przyszłych użytkowników.
 • Tworzenie aplikacji – Zespół programistów tworzy rozwiązania na podstawie dokumentacji przygotowanej w poprzednich etapach projektu. Na tym etapie przeprowadzane są już pierwsze testy wewnętrzne.
 • Wdrożenie – Zespół techniczny przystępuje do wdrożenia aplikacji w środowisku docelowym, czyli w firmie Klienta.
 • Testy i uruchomienie – Po zakończeniu wdrożenia następuje faza testów wewnętrznych (wykonywanych przez nas) oraz testów zewnętrznych (wykonywanych przez klienta). Końcowym etapem jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi stworzonego oprogramowania dla pracowników firmy, oraz jego wdrożenie w siedzibie firmy.

Stosowane technologie


 • PHP
 • Java
 • .Net
 • CSS
 • HTML
 • Ajax
 • Objective C
 • C++
 • SQL

ROZPOCZNIJ Z NAMI PROJEKT
  Adam Dziedzic
  Chief Executive Officer
  tel. +48 22 89 00 100
  sales@tcsoftware.pl