Analiza przedwdrożeniowa


Brak planowania to jeden z najczęściej popełnianych błędów podczas tworzenia projektów internetowych. Z doświadczenia wiemy, że każda akcja powinna być dogłębnie przeanalizowana, a wnioski płynące z tej analizy powinny zostać skonsultowane z klientem. Końcowym efektem analizy przedwdrożeniowej jest szczegółowy raport, na podstawie którego podejmowana jest ostateczna decyzja o rozpoczęciu dalszych prac projektowych. Dzięki  analizie przedwdrożeniowej przyszły projekt zostaje zoptymalizowany już na etapie planowania.

KORZYŚCI Z USŁUGI


 

• Optymalizacja procesów biznesowych.
• Wyznaczenie metod realizacji strategii firmy.
• Zaplanowanie optymalnego wykorzystania możliwości systemu.
• Uzyskanie satysfakcji użytkowników z pracy z systemem.
• Terminowe ukończenie prac wdrożeniowych.
• Utrzymanie kosztów wdrożenia na planowanym poziomie.
• Zminimalizowanie utrudnień w funkcjonowaniu firmy w trakcie wdrożenia.

Jak wygląda proces?


 

 

Podczas procesu analizy odbywamy szereg spotkań z klientem, zapoznając się z jego potrzebami w poszczególnych obszarach, strukturą organizacyjną i przebiegiem procesów biznesowych w firmie, obiegiem dokumentów oraz procesem wymiany informacji.

ELEMENTY ANALIZY OBEJMUJĄ


Identyfikacja i opis procesów biznesowych w organizacji klienta.
Rekomendowany zakres funkcjonalny wdrożenia, czyli wszystkich procesów biznesowych, funkcji i rodzajów danych zalecanych do uwzględnienia w zakresie funkcjonalnym wdrażanego rozwiazania.
Rekomendowany zakres organizacyjny wdrożenia (wraz z oszacowaniem stopnia zaangażowania zasobów po stronie klienta)
Analiza i ocena korzyści biznesowych.
Szczegółowy harmonogram prac programistycznych, wdrożeniowych, testów i szkoleń.
Estymowany, całkowity koszt przedsięwzięcia.
Ocena infrastruktury technicznej organizacji klienta pod kątem jej kompatybilności do zmian oraz implementacji rozwiązania.

ROZPOCZNIJ PROJEKT Z NAMI
    Adam Dziedzic
    Chief Executive Officer
    tel. +48 22 89 00 100
    sales@tcsoftware.pl